Dette er en side med nasjonal informasjon om lover og rettigheter, levert av ekstern leverandør. For å se mer av vår egen informasjon, gå tilbake i nettleser, gå til startsiden eller søk hvis du har kommet direkte inn på denne siden.

Beskrivelse

Trenger du å dokumentere at du eller virksomheten din har betalt skatt og merverdiavgift, kan du be om få en skatteattest. Skatteattesten viser om du er à jour med innbetalinger til skattemyndighetene eller hva du ev. skylder (inkludert renter).

Du må legge fram en skatteattest for å dokumentere at du eller virksomheten din ikke skylder skatt eller merverdiavgift, for eksempel ved:

  • anbud eller tilbud på varer og tjenester til offentlig sektor (også private oppdragsgivere kan be om skatteattest fra sine leverandører)
  • søknad om salgs-, skjenke- eller serveringsbevilling
  • søknad om løyve for å drive person- og godstransport
  • søknad om løyve for å drive spesialisthelsetjeneste

Når du skal legge fram skatteattesten, kan den ikke være eldre enn seks måneder.

Målgruppe

Du kan bestille attest for:

Samarbeidspartnere

Skatteetaten (Attest for skatt og merverdiavgift)

Pris

Det koster ikke noe å få skatteattest.

Lover

Lov om offentlige anskaffelser

Forskrift om offentlige anskaffelser § 8-7 (Skatteattest)

Alkoholloven § 6-3 (Krav til søknaden)

Serveringsloven § 8 (Krav til søknaden)

Forskrift om private virksomheters spesialisthelsetjenester § 3 (Vilkår for å få godkjenning)

Jernbaneforskriften § 5-4 (Økonomisk evne)

Tillatelsesforskriften § 3-4 (Økonomisk evne)

Forskrift om lufttransporttjenester i EØS § 12 (Generelle krav til anbyder)

Veiledning

Du bestiller selv attesten på nettsiden til Altinn. Du kan velge å få attesten på bokmål, nynorsk eller engelsk.

Hvis du ikke har mulighet for å bestille attesten på Altinns nettside, kan du kontakte Skatteetaten eller skatteoppkreveren i kommunen for hjelp til å bestille.

Skatteoppkreveren i kommunen og skattekontoret i fylket kan gi nærmere opplysninger om ordningen med skatteattester.

Annen informasjon

Eksempel på attest for skatt og merverdiavgift (Skatteetaten)

Søknadsskjema

Bestillingsskjema skatteattest

Saksbehandling

Attesten blir sendt som et PDF-dokument til din meldingsboks i Altinn samme dag. Dette gjelder selv om du har reservert deg mot kommunikasjon med det offentlige på nett.

Attesten er elektronisk godkjent og er derfor ikke signert.