Stor pågang på Vaksinasjonstelefonen - bruk digital løsning

Vi har for tiden meget stor pågang på Vaksinasjontelefonen. Vi beklager at dette medfører lang kø på telefonen, og oppfordrer til å bruke den digitale bestillingsløsningen for å bestille time for vaksinasjon.

Du kan også avbestille timen din i bestillingsløsningen på nett eller ved å sende en e-post til: vaksinasjon@asker.kommune.no

Bestill time for vaksinering

Bestill time til vaksinasjon ved å logge deg inn med BankID. Hvis du ikke har BankID, ring heller Vaksinasjonstelefonen - 66 71 59 50.

Ved timebestilling på nett kan du selv velge dato og tid for vaksinering.

Hvis du opplever at det ikke er ledig time på nettbestilligen - forsøk igjen senere - det legges ut nye timer fortløpende.

For ungdom født i 2004 og 2005, skal det gå 12 uker mellom 1. og 2. dose.

NB: Feil i timebestillingen/Helseboka

Det er et problem med linken du får tilsendt sammen med bekreftelse på booket time for vaksinasjon hvor det står at du skal gå inn og svare på helsespørsmål. Dette er en feil - disse spørsmålene kan du svare på når du kommer til timen.

Ønsker du å ta koronavaksinen i ditt nærmiljø? 

Du kan nå bestille vaksine mot covid-19 på følgende steder:

Bestill vaksinetime på Tofte innbyggertorg, Samfunnshuset  (Det vil bli vaksinert mandag og tirsdag på Tofte i uke 47, 48 og 49.)

Bestill vaksinetime på Heggedal innbyggertorg (onsdager)

Bestill vaksinetime på Slemmestad innbyggertorg (torsdager)

Bestill vaksinetime i Spikkestad, Teglen (fredager)

Bestill time til dose 1 hos Vaksinasjon og smittevern, Lensmannslia 4

Du kan selv velge hvilken vaksine du ønsker å ta til dose 1, så fremt vi har nok vaksiner tilgjengelig. Les mer om de ulike vaksinetypene på FHIs nettsider

 

Bestill med Moderna

Bestill med Pfizer

Bestill time til dose 2

For time til dose 2. ber vi deg ringe vår Vaksinasjonstelefon på 66 71 59 50.

Du kan selv velge hvilken vaksine du ønsker å ta til dose 2, så fremt vi har nok vaksiner tilgjengelig.

Bestill time til ekstra dose (alvorlig svekket immunforsvar, dose 3)

Dette gjelder for deg med særlig redusert immunforsvar. Husk å ha med dokumentasjon på at du skal ha en ekstradose til vaksinasjonslokalet.

Bestill time ekstra dose

Bestill time til oppfriskningsdose (dose 3) for de over 65 år

Intervallet mellom andre vaksinedose og oppfriskningsdosen skal være minst fem måneder. Det må ha gått minst en uke mellom influensavaksine og oppfriskningsdose.

Hvis du opplever at det ikke er ledig time på nettbestilligen - forsøk igjen senere - det legges ut nye timer fortløpende. Du kan også ringe Vaksinasjonstelefonen på 66 71 59 50, mandag til fredag fra kl. 08.30 - 15.00.

Bestill time oppfriskningsdose

Har du registrert feil opplysninger?

Da kan du logge deg inn i Helseboka og registrerer deg på nytt. Da vil opplysningene du har lagt inn sist være det som gjelder.

Behandling av personopplysninger

Kommunen har ansvar for å tilby vaksine til sine innbyggere. Dette ansvaret følger blant annet av smittevernloven § 3-8 og forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram § 2, jf. smittevernloven § 7-1.

For å vite hvem som skal vaksineres og for å kunne prioritere deg som innbygger inn i riktig kategori for vaksinering iht. føringer gitt av de nasjonale helsemyndighetene, må vi samle inn personopplysninger om deg, herunder enkelte helseopplysninger. Når du registrerer deg for vaksine er dette frivillig, og du kan når som helst gå inn i løsningen og slette registreringen og opplysningene om deg selv.

Når du har mottatt vaksinen journalføres dette, fordi kommunen er pliktig å dokumentere det i henhold til helsepersonelloven og pasientjournalforskriften. Journalen skal blant annet inneholde «relevante og nødvendige opplysninger om pasienten og helsehjelpen», jf. helsepersonelloven § 40.

I vaksinasjonssammenheng vil dette blant annet innebære vaksinasjonsdato, vaksinetype, vaksinens navn, fullstendig batchnummer/lotnummer, produsent, ev. styrke og dosestørrelse. Opplysninger om hvilken vaksine du har fått mv. blir videre sendt til FHI sitt SYSVAK-register i medhold av SYSVAK-registerforskriften.

Kommunen vil ikke benytte personopplysningene dine for andre formål enn for å tilby vaksinering og å journalføre helsehjelpen som er gitt.

Løsningen kommunen benytter i forbindelse med vaksineringen (Helseboka) tilfredsstiller krav som følger av personvernforordningen. Kommunen har inngått databehandleravtale med leverandøren.

Leverandøren er videre godkjent av Norsk Helsenett.

Se nærmere om hvordan Asker kommune behandler personopplysninger her: https://www.asker.kommune.no/om-asker-kommune/personvernerklaring/.

Spørsmål?

Har du problemer med å registrere deg - eller har andre spørsmål om vaksinering, ber vi deg om å kontakte Vaksinasjonstelefonen på 66 71 59 50, mandag til fredag fra kl. 08.30 - 15.00.
Telefonen er stengt mellom kl. 11.30 - 12.00.