TESTBestill time for vaksinering - listet

Bestill time til vaksinasjon (både dose en og dose to) ved å logge deg inn med BankID.

Bestill time til dose 1

Du kan selv velge hvilken vaksine du ønsker å ta til dose 1, så fremt vi har nok vaksiner tilgjengelig.

Bestille time med Moderna

Bestille med Pfizer

Bestill time til dose 2

Du kan selv velge hvilken vaksine du ønsker å ta til dose 2, så fremt vi har nok vaksiner tilgjengelig.

Bestille med Moderna

Bestille med Pfizer

Bestill time til ekstra dose (alvorlig nedsatt immunforsvar)
Bestill time til oppfriskningsdose 65 + ( dose 3)
Bestill time for ungdom 12 - 15 år
Bestill time for ungdom 16 - 17 år

Har du registrert feil opplysninger?

Da kan du logge deg inn i Helseboka og registrerer deg på nytt. Da vil opplysningene du har lagt inn sist være det som gjelder.

Behandling av personopplysninger

Kommunen har ansvar for å tilby vaksine til sine innbyggere. Dette ansvaret følger blant annet av smittevernloven § 3-8 og forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram § 2, jf. smittevernloven § 7-1.

For å vite hvem som skal vaksineres og for å kunne prioritere deg som innbygger inn i riktig kategori for vaksinering iht. føringer gitt av de nasjonale helsemyndighetene, må vi samle inn personopplysninger om deg, herunder enkelte helseopplysninger. Når du registrerer deg for vaksine er dette frivillig, og du kan når som helst gå inn i løsningen og slette registreringen og opplysningene om deg selv.

Når du har mottatt vaksinen journalføres dette, fordi kommunen er pliktig å dokumentere det i henhold til helsepersonelloven og pasientjournalforskriften. Journalen skal blant annet inneholde «relevante og nødvendige opplysninger om pasienten og helsehjelpen», jf. helsepersonelloven § 40.

I vaksinasjonssammenheng vil dette blant annet innebære vaksinasjonsdato, vaksinetype, vaksinens navn, fullstendig batchnummer/lotnummer, produsent, ev. styrke og dosestørrelse. Opplysninger om hvilken vaksine du har fått mv. blir videre sendt til FHI sitt SYSVAK-register i medhold av SYSVAK-registerforskriften.

Kommunen vil ikke benytte personopplysningene dine for andre formål enn for å tilby vaksinering og å journalføre helsehjelpen som er gitt.

Løsningen kommunen benytter i forbindelse med vaksineringen (Helseboka) tilfredsstiller krav som følger av personvernforordningen. Kommunen har inngått databehandleravtale med leverandøren.

Leverandøren er videre godkjent av Norsk Helsenett.

Se nærmere om hvordan Asker kommune behandler personopplysninger her: https://www.asker.kommune.no/om-asker-kommune/personvernerklaring/.

Spørsmål?

Har du problemer med å registrere deg - eller har andre spørsmål om vaksinering, ber vi deg om å kontakte vaksinasjonstelefonen på 66 71 59 50, mandag til fredag fra kl. 08.30 - 15.00.
Telefonen er stengt mellom kl. 11.30 - 12.00.