Tilbud til helsepersonell om oppfriskningsdose

Regjeringen har i tråd med anbefalingen fra Folkehelseinstituttet besluttet at helsepersonell som over tid har kontakt med pasienter med særlig høy risiko for å bli alvorlig syke, skal få tilbud om en oppfriskningsdose med koronavaksine.

Hvem vil få tilbud om oppfriskningsdose?

Dette vil i første omgang være

  • personell ved sykehjem og
  • personell i hjemmetjenesten
  • andre med tilsvarende pasientkontakt innenfor primær- og spesialisthelsetjenesten

Det er arbeidsgiver som velger ut hvilket personell som skal prioriteres for oppfriskningsvaksine.

Ansatte i spesialisthelsetjenesten blir vaksinert gjennom sin arbeidsgiver. De som jobber i kommunen blir vaksinert på sin arbeidsplass eller på vaksinasjonssted i kommunen.

Hvorfor en oppfriskningsdose til helsepersonell?

Formålet med å tilby en oppfriskningsdose til helsepersonell er å bedre beskyttelsen mot å bli smittet med koronaviruset, og hensikten er først og fremst å redusere risiko for å smitte videre til sårbare pasienter.

Oppfriskningsdose til helsepersonell er et tilbud, og all vaksinasjon er frivillig.

Oppfriskningsdose skal gis med et intervall på minst 6 måneder siden dose 2.

De som har gjennomgått koronainfeksjon og fått 1 vaksinedose, tilbys en oppfriskningsdose

Oppfriskningsvaksinering av helsepersonell skal ikke gå på bekostning av oppfriskningsvaksinering av de eldste eller influensavaksineringen av de eldste og risikogruppene.

Bestill time