Koronavaksinering av barn fra 6 mnd.-17 år

Kort fortalt

Barn og unge får svært sjelden alvorlig koronasykdom. Vaksinasjon reduserer denne risikoen og vil være aktuelt for blant annet barn og unge med alvorlig grunnsykdom.

Vaksinasjon er frivillig. Vaksinasjon mot covid-19 er gratis. 

Samtykkeskjema

Barn og ungdom under 16 år må ha samtykke fra begge foresatte ved felles foreldreansvar. 

Samtykkeskjemaet må signeres digitalt av begge foresatte før barnet møter til vaksinering. Husk du må logge inn med BankID.

Signer samtykkeskjemaet digitalt

Har du ikke BankID eller problemer med å signere digitalt finner du samtykkeskjema som kan lastes ned og skrives ut her

Samtykkeskjema må tas med ferdig signert av begge foresatte på vaksinasjonsdagen.

Barn 6 mnd.-4 år

Barn med alvorlig grunnsykdom kan få koronavaksine etter individuell vurdering av lege som kjenner barnet. Vaksinasjonen består av barnedoser Comirnaty/Pfizer.

Vaksinasjonen utføres i samarbeid med Drammen kommune ved Smittevernkontoret i Drammen. 

Time må bestilles over telefon 32 04 40 00.

Barn 5-11 år 

Barn 5-11 år med alvorlig grunnsykdom anbefales etter individuell vurdering av lege vaksinasjon med barnedose Comirnaty.

Les mere om vaksinasjon av barn og unge på HelseNorge

Bestill time

Sted: Vaksinasjon og smittevern, Lensmannslia 4

Parkering: Det er gratis parkering ved brannstasjonen rett ved vaksinasjonslokalet.

Bestill time for vaksinasjon 5-11 år

Det må gå minst en uke før eller etter annen vaksine.

Ungdom 12-17 år med alvorlig grunnsykdom

Folkehelseinstituttet anbefaler etter individuelle råd fra lege ungdom i alderen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom å vaksinere seg. Ungdom med alvorlig grunnsykdom er en sårbar gruppe som det er viktig å beskytte mot infeksjon som kan være mer alvorlig for dem eller forstyrre/forsinke annen behandling.

Bestill time

Bestill time 12-17 år

Barn og ungdom under 16 år må ha samtykke fra begge foresatte ved felles foreldreansvar. 

Hvem anbefales vaksinen?

Anbefalingen gjelder ungdom 12-17 år med de alvorlige grunnsykdommene:

  • Organtransplantasjon (f.eks. hjerte, nyre, lever etc.).
  • Immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon)
  • Hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år
  • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot kreft - spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift
  • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon
  • Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon
  • Alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammersykdom/«Fontan-barn»)
  • Alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året)
  • Annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege.

Mulige bivirkninger

Vaksinen medfører at kroppen beskytter seg mot koronaviruset. Noen får forbigående lett bivirkning 1 til 3 dager etter vaksineringen. Det vanligste er smerter og hevelse på stikkstedet, trøtthet, hodepine, frysninger, kvalme/brekninger, feber, muskel- og leddsmerter.

Alvorlige bivirkninger av vaksiner er sjeldne.

Les mer om koronavaksinen, bivirkninger og effekt på helsenorge.no