Personer med alvorlig nedsatt immunforsvar

Personer med alvorlig nedsatt immunforsvar anbefales en ekstra vaksinedose (dose 3).

Spesialisthelsetjenesten vil identifisere og varsle de pasientene som skal få tilbud om en ekstra dose direkte.

Bestill time 

Bestill time for vaksinasjon her 

Eller ring Vaksinasjonstelefonen 66 71 59 50 for time til vaksinasjon.

Telefontider:
Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag: 08.30 til 15.00.

Telefonen er stengt mellom 11.30 og 12.00 

Har du spørsmål om egen helse og vaksine, ta kontakt med fastlegen din. 

Dokumentasjon

De med spesielt nedsatt immunforsvar må ta med følgende dokumentasjon til vaksinering:

 • notat fra sykehuset som bekrefter at du har diagnoser tilhørende gruppe 1
 • dokumentasjon på at du bruker immundempende medisiner som nevnt i gruppe 2
 • brev fra spesialisthelsetjenesten.

Hvem får tilbudet om en ekstra dose?

Gruppe 1:

Alle som har en diagnose i henhold til listen for gruppe 1 kan vise frem notat fra sykehus hvor diagnose fremgår, hvis de ønsker vaksine før de har mottatt brev fra sykehuset.

 • Organtransplanterte
 • Benmargstransplanterte de siste 2 årene
 • Alvorlig og moderat medfødt immunsvikt
 • Alvorlig nyresvikt (stadium 5) eller i aktiv dialyse
 • Avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon

Gruppe 2:

Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak:

 • Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling: Disse må vente på brev fra spesialisthelsetjenesten fordi det må gjøres en individuell vurdering for å få best effekt av vaksinen og unngå unødvendige bivirkninger.

 • Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor: Disse må ha også vente på eget brev fra spesialisthelsetjenesten.

 • Pasienter som bruker immundempende medisiner som står på listen fra de fagmedisinske miljøene kan kontakte kommunen direkte og vise frem dokumentasjon på medisinbruk i form av journalnotat, resept /e-resept eller medikamentforpakning hvor pasientens navn fremgår.

Pasienter som bruker følgende medikamenter er aktuelle for en ekstra vaksinedose:

 • Abatacept (Orencia®)
 • Adalimumab (Humira®, Hyrimoz®)
 • Anakinra (Kineret®)
 • Azathioprin (Imurel®)
 • Baricitinib (Olumiant®)
 • Belimumab (Benlysta®)
 • Brodalumab (Kyntheum®)
 • Certolizumab pegol (Cimizia®)
 • Ciklosporin (Sandimmun®)
 • Cortison >100 mg daglig >1mnd
 • Cyclofosfamid (Sendoxan®)1
 • Dexametason >= 3 mg daglig >1mnd
 • Etanerecept (Enbrel®, Benepali®)
 • Filgotinib (Jyseleca®)
 • Fingolimod (Gilenya®)
 • Golilumab (Simponi®)
 • Guselkumab (Tremfya®)
 • Hydrocortison >= 80 mg daglig >1mnd
 • Iksekizumab (Talz®)
 • Infliximab (Remicade®, Remsima®, Zessly®, Inflectra®, Flexabi®)
 • Leflunomid (Arava®)
 • Metotreksat (Metex®, Methotrexat, Ebetrex®)
 • Metylprednisolon >= 16 mg daglig >1mnd
 • Mykofenolat (Cellcept®)
 • Okrelizumab (Ocrevus®) 2,3
 • Omalizumab (Xolair®)
 • Ozanimod (Zeposia®)
 • Prednisolon >= 20 mg daglig >1 mnd
 • Rilonacept (Arcalyst®)
 • Risankizumab (Skyrizi®)
 • Rituksimab (MabThera®, Rixathon®)2,3
 • Secukinumab (Cosentyx®)
 • Sulfasalazin (Salazopyrin®)
 • Takrolimus (Prograf®)
 • Tocilizumab (RoActemra®)
 • Tofacitinib (Xeljanz®)
 • Upadacitinib (Rinvoq®)
 • Ustekinumab (Stelara®)
 • Vedolizumab (Entyvio®)

1Tredje dose vaksine anbefales til de som har brukt dette medikamentet i løpet av de siste 6 mnd. 3

2Pasientene bør ikke vaksineres samme dag som de får infusjon med rituksimab, infliksimab eller okrelizumab, et intervall på + 2 uker vil være å foretrekke, men bør ikke forsinke vaksinering.

3 Tredje dose vaksine anbefales de som har brukt disse medikamentene i løpet av de siste to årene.

Hvem skal få tilbudet om en ekstra dose av vaksinering, se FHIs nettsider