Praktisk om koronavaksinering

Her finner du praktisk informasjon om koronavaksinering.

Kort fortalt

Alle over 12 år som bor og oppholder seg i Asker får tilbud om vaksinasjon. 

Ønsker du vaksine mot korona? Bestill time her eller ta kontakt med vaksinetelefonen 66 71 59 50 for time til vaksinasjon.

Vaksineringen finner sted ved Vaksinasjon og smittevern i Lensmannslia 4 og ved noen av våre Innbyggertorg. 

Bestill time til vaksinasjon

Bestill time til vaksinasjon (både dose en og dose to) ved å logge deg inn med BankID.

Du kan selv velge hvilken vaksine du ønsker å ta.

Moderna kan gi økt sjelden bivirkning etter 2. dose hos ungdommer under 18 år og unge menn. Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler at ungdommer under 18 år som skal vaksineres får tilbud om Comirnaty/Pfizer uansett hvilken mRNA-vaksine de fikk som første dose. Menn under 30 år bør også vurdere å velge Comirnaty/Pfizer når de skal vaksinere seg ifølge FHI.

Har du registrert feil opplysninger?

Da kan du logge deg inn i Helseboka og registrerer deg på nytt. Da vil opplysningene du har lagt inn sist være det som gjelder.

Behandling av personopplysninger

Kommunen har ansvar for å tilby vaksine til sine innbyggere. Dette ansvaret følger blant annet av smittevernloven § 3-8 og forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram § 2, jf. smittevernloven § 7-1.

For å vite hvem som skal vaksineres og for å kunne prioritere deg som innbygger inn i riktig kategori for vaksinering iht. føringer gitt av de nasjonale helsemyndighetene, må vi samle inn personopplysninger om deg, herunder enkelte helseopplysninger. Når du registrerer deg for vaksine er dette frivillig, og du kan når som helst gå inn i løsningen og slette registreringen og opplysningene om deg selv.

Når du har mottatt vaksinen journalføres dette, fordi kommunen er pliktig å dokumentere det i henhold til helsepersonelloven og pasientjournalforskriften. Journalen skal blant annet inneholde «relevante og nødvendige opplysninger om pasienten og helsehjelpen», jf. helsepersonelloven § 40.

I vaksinasjonssammenheng vil dette blant annet innebære vaksinasjonsdato, vaksinetype, vaksinens navn, fullstendig batchnummer/lotnummer, produsent, ev. styrke og dosestørrelse. Opplysninger om hvilken vaksine du har fått mv. blir videre sendt til FHI sitt SYSVAK-register i medhold av SYSVAK-registerforskriften.

Kommunen vil ikke benytte personopplysningene dine for andre formål enn for å tilby vaksinering og å journalføre helsehjelpen som er gitt.

Løsningen kommunen benytter i forbindelse med vaksineringen (Helseboka) tilfredsstiller krav som følger av personvernforordningen. Kommunen har inngått databehandleravtale med leverandøren.

Leverandøren er videre godkjent av Norsk Helsenett.

Se nærmere om hvordan Asker kommune behandler personopplysninger her: https://www.asker.kommune.no/om-asker-kommune/personvernerklaring/.

Befinner du deg i en annen kommune eller i utlandet?

Hvis du bor i en annen kommune enn Asker over lengre tid, anbefaler vi at du kontakter den kommunen for å høre hvordan du kan melde deg til vaksinasjon der. Dette gjelder ikke om du er turist eller på hytta i annen kommune.

Hvis du er bosatt i utlandet, men skal være i Asker en lenger periode, kan du få vaksinen her. Det forutsetter at du er i kommunen lenge nok til å få begge vaksinedosene.

Hvis du bor i Asker men ikke er folkeregistrert i kommunen ber vi deg registrere deg om du ønsker vaksine.

Til personer med D-nummer eller som ikke er folkeregistrert

Hvis du har eller venter på D-nummer, eller du bor i Asker men ikke er folkeregistrert eller ikke har BankID, gjør du følgende for å få vaksinetime:

Ring Vaksinasjonstelefonen på telefon 66 71 59 50

Vaksinasjonstelefonen kan hjelpe deg med tilgang på tolketjeneste.

Informasjon til deg som skal vaksineres

Når du skal vaksineres - praktisk info

Vaksinasjonsklinikken ligger i Lensmannslia 4 nær Asker sentrum.

Før vaksinering

Vaksinen blir satt i overarmen. Ta derfor på deg klær med ermer som lett kan brettes opp.

Kan jeg utsette vaksinasjonstimen? 

Asker kommune følger Folkehelseinstituttets (FHI) anbefalinger om hvem som skal prioriteres for koronavaskine. Vi anbefaler at du tar imot vaksinen når du får tilbud om det. Ved tildelt time for vaksinering, forplikter du deg også til tidspunktet for dose to. 

Kan jeg møte til vaksinasjonstimen når jeg er i karantene?

Nei, hvis du er i karantene eller har forkjølelsessymptomer kan du av smittevernhensyn ikke møte til vaksinasjon. Du må da avbestille timen din og bli satt opp til ny time. Les mer om hva som gjelder for deg som er i karantene på helsenorge.no

Får jeg transport til vaksinasjonsklinikken? 

Ja, dersom du krysset av for behov for transport da du registrerte deg i vaksinekø. Ta kontakt med oss på vaksinetelefonen 66 71 59 50, så finner vi en løsning. 

Mer om vaksinasjonsklinikken i Lensmannslia 4: 

  • Asker kommune har etablert vaksinasjonsklinikk i Lensmannslia 4.
  • Vaksinasjonsklinikken er i gangavstand fra Asker stasjon og Asker bussterminal.
  • Vaksinasjonsklinikken har god fremkommelighet for rullestolbrukere. Bevegelseshemmede med bil kan parkere på parkeringsplassen rett utenfor vaksinasjonsklinikkens lokaler i Lensmannslia 4. Følg skilting. 
  • Øvrige innbyggere kan parkere mellom Asker brannstasjon og Lensmannslia. Her er koordinatene for parkeringsplassen. Parkering er gratis og du trenger ikke registrere bilen på automat.
  • Møt til vaksinetime tidligst 15 minutter før du har time.
  • Av smittevernhensyn ber vi deg om å ikke ta med barn, men komme alene til Vaksinasjonsklinikken. Må du ha med små barn ber vi om at disse sitter i bilsete eller vogn. 
Informasjon om ulike vaksinetyper

Helsemyndighetene har oppdatert informasjon om godkjente vaksinetyper som vi får tildelt i Asker.

Les mer om koronavaksiner på helsenorge.no

Hvilken vaksine får jeg?

Asker kommune vaksinerer med de to mRNA-vaksinene Pfizer og Moderna.

Det er nå god tilgang på begge vaksinetyper og du kan selv velge hvilken vaksinetype du ønsker.  Les mer på FHIs nettsider

Pfizer

Informasjon om koronavaksinen fra BioNTech og Pfizer (Comirnaty) på ulike språk

Moderna

Informasjon om koronavaksinen fra Moderna på ulike språk

Myokarditt (hjertemuskelbetennelse) er en sjelden bivirkning etter mRNA-vaksiner. Bivirkningen sees særlig hos gutter og unge menn og i hovedsak etter andre dose. Oppdatert kunnskap tyder på at dette forekommer oftere ved bruk av Modernas vaksine Spikevax enn BioNTech/Pfizers vaksine Comirnaty. Dette ser ut til å gjelde uavhengig av hvilken mRNA-vaksine som ble gitt som første dose. Les mer om dette på fhi.no

AstraZeneca

AstraZeneca ble brukt i Norge fram til 11. mars 2021. Nå er den tatt ut av det norske koronavaksinasjonsprogrammet. Grunnen til det er sjeldne og alvorlige vaksinebivirkninger i form av lave blodplater, blodpropper og blødninger.

Les mer om hva kommuneoverlege Meera Grepp sier om følgende dette får lokalt i Asker.  

Janssen-vaksinen

Vaksinasjonsklinikken og vaksinasjonskontoret i Asker tilbyr ikke Janssen-vaksinen. Vaksinen er ikke en del av koronavaksinasjonsprogrammet.

Informasjon om Janssen-vaksinen finner du på helsenorge.no

Bivirkninger etter vaksinering? 

Vaksinen medfører at kroppen beskytter seg mot koronaviruset. Noen får forbigående lett reaksjon/bivirkning 1-3 dager etter vaksineringen. 

Dersom du opplever kraftig eller uvanlig reaksjonen etter vaksinering, ber vi deg ta kontakt med fastlegen din for å avklare om det skyldes vaksinen eller andre forhold.

Les mer om symtpomer etter koronavaksine på nettsidene til Folkehelseinstituttet

Utvikling og godkjenning av koronavaksiner?

Les mer om prosessen rundt utvikling og godkjenning av koronavaksiner på Folkehelseinstituttets nettsider

Informasjon om vaksinering på andre språk

Plakater, videoer, lydfiler på andre språk

Koronavaksine på 1-2-3

Plakat og lydfiler på ulike språk om koronavaksine på 1-2-3 fra Folkehelseinstituttet 

Koronavaksinasjon i Asker (pdf)

Engelsk, litauisk, tigrinja, polsk, urdu, arabisk, Kurdisk sorani, dari farsi og somali

Registrering til vaksinasjonskø (video)

Engelsk, litauisk, tigrinja, polsk, urdu, arabisk, somali

Her får du informasjon fra Folkehelseinstituttet om koronavaksine på ulike språk

Nasjonal informasjonstelefon på ulike språk

Helsemyndighetenes informasjonstelefon om korona er tilgjengelig på språkene polsk, arabisk, urdu og somali, i tillegg til norsk og engelsk. 
Ring 815 55 015. Der vil du få en tastemeny som tar deg til rett språk. Telefonen er betjent alle virkedager fra klokken 08:00 til 15:30. 

Etterregistrering av koronavaksine tatt utenfor Norge

Vi ber deg ta kontakt med private helsetjenester for etterregistrering av koronavaksine da dette ikke er en prioritert oppgave for fastleger eller kommunehelsetjeneste. 

Du kan få etterregistrert koronavaksiner tatt i utlandet i SYSVAK, uavhengig av hvor de er tatt, forutsatt at vaksinene er godkjent av det europeiske legemiddelbyrået EMA. Vaksinene som er godkjent av EMA er vaksinene fra Pfizer, Moderna, Astrazeneca og Johnson & Johnson.

For å kunne etterregistrere koronavaksiner må du også ha norsk fødselsnummer eller d-nummer. Registreringen kan skje før reise til Norge.

Se helsenorge.no for mer informasjon 

Statistikk og kart over vaksinasjonsklinikken

Vil du se statistikkene fra mobil eller nettbrett, anbefaler vi å bruke denne mobilversjonen.