Vaksinasjon av ungdom 16- og 17-år

Alle født i 2004 og 2005 får tilbud om vaksinasjon.

  • De som ikke har fylt 16 år, må ha samtykke fra begge foresatte.
  • Har du hatt covid-19 skal du vente tre måneder før vaksine.

Samtykkeskjema

Ungdom under 16 år må ha samtykke fra begge foresatte ved felles foreldreansvar. 

Her kan du også laste ned samtykkeskjema (PDF)

Samtykkeskjema må tas med ferdig signert av begge foresatte på vaksinasjonsdagen.

Mulige bivirkninger

Vaksinen medfører at kroppen beskytter seg mot koronaviruset. Noen får forbigående lett bivirkning 1 til 3 dager etter vaksineringen. Det vanligste er smerter og hevelse på stikkstedet, trøtthet, hodepine, frysninger, kvalme/brekninger, feber, muskel- og leddsmerter.

Alvorlige bivirkninger av vaksiner er sjeldne.

Moderna kan gi økt sjelden bivirkning etter 2. dose hos ungdommer under 18 år og unge menn. Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler at ungdommer under 18 år som skal vaksineres får tilbud om Comirnaty/Pfizer uansett hvilken mRNA-vaksine de fikk som første dose.

Les mer om koronavaksinen, bivirkninger og effekt på helsenorge.no