Arbeidet med demningen i Brennsrudvannet starter i august

Asker kommune lager ny demning ved Brendsrudvannet. Arbeidet vil være ferdig våren 2023.

Viser demning over et vann, i betong og stål.
Illustrasjonen viser hvordan den nye demningen ved Brennsrudvannet vil se ut. Arbeidet vil være ferdig våren 2023.

Arbeidet med å sikre og lage ny demning ved Brendsrudvannet går etter planen. Vannstanden er senket, og anleggsarbeidene starter i august 2022.

Arbeidene skal gjøres så skånsomt som mulig for naturen og miljøet rundt. Kartlegging i forbindelse med dette vil starte når isen har gått.

Når demningen er ferdig, vil vannstanden heves. Det vil foregå noe ferdigstillelse av området etter dette. Arbeidet vil være ferdig våren 2023.

Det er etablert en fysisk sperre ved utløpet av Finsrudvannet, slik at det ikke berøres av arbeidene med den nye demningen.

Har du har spørsmål om prosjektet, kan du kontakte prosjektleder Ketil Hovelsen i Asker kommune: