Oppgraderingsarbeid ved Brendsrudvann

Asker kommune skal rehabilitere Brendsrudvann i Asker nord. I første omgang skal kommunen sikre demningen som holder vannet på plass. Deretter skal det bygges en ny demning.

Oversiktsbilde Brendsrudvann i Asker kommune
Oversiktsbilde av Brendsrudvann i Asker nord

Senking av vannstand og bygging av ny demning

Etter anbefaling fra NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) starter arbeidet med å sikre demningen nå. Med bakgrunn i undersøkelser som er gjort, er det avdekket at demningen har lav stabilitet for belastning, spesielt islast.

For å unngå ytterligere belastninger, er det behov for å senke vannstanden med 2,2 meter. Det vil skje ved at vannstanden senkes ca. 15 cm i døgnet de neste tre ukene.

NVEs undersøkelser viser videre at det er behov for å bygge en helt ny demning for å ruste den mot fremtidige nedbørsmengder.

Dette er foreløpig tidslinje for arbeidene:

  • Arbeidet med å senke vannet starter i uke 50, og vil være avsluttet når vannstanden er på ønsket nivå, i begynnelsen av januar 2022.
  • Bygging av ny demning starter i slutten av januar/begynnelsen av februar 2022, og vil pågå ut mai 2022.

Hvordan blir nabolaget berørt?

Innbyggere som bor i nærheten av Brendsrudvann vil kunne oppleve økt anleggstrafikk på dagtid, som kan medføre noe støy. Dette vil først og fremst gjelde i perioden den nye demningen er under bygging.

Vi advarer mot ferdsel på isen mens arbeidene pågår. Det vil bli synliggjort med «Usikker is»-skilt rundt både Brendsrudvann og Hogstadvannet.

Arbeidet utføres mest mulig skånsomt

Underveis i arbeidet vil det samtidig bli kartlagt hvilke konsekvenser en vannstandssenking har på miljøet i og rundt dammen.

Både arbeidet med senking av vannstand og bygging av ny demning skal utføres mest mulig skånsomt.

Vannstanden i Finsrudvannet vil ikke bli berørt da vi etablerer en fysisk sperre ved utløpet av Finsrudvannet mot Brendsrudvann.

Ta kontakt

Spørsmål om arbeidene kan rettes til Asker kommune ved Vann og vannmiljø, seniorplanlegger Marius Gulbrandsen, e-post