Røyktesting på avløpsnettet

22.november vil det være røyktesting i deler av Åros og Follestad. De som er berørte skal ha fått et brev i posten enten digitalt eller fysisk. 

Det renner vann ned i et avløpsrør.

Røyktesting er en effektiv metode for å finne utettheter i avløpsnettet. Metoden går ut på å sende en ufarlig røyk inn i avløpsnettet. Dette er en metode som gjør det mulig å se om det er tilkoblinger som er feilkoblet til kommunens avløpsnett.

Er det noe du må gjøre? 

Det er anbefalt å helle på 1.liter vann i alle sluk og avløp (vask, toalett…) i huset, også i sluk i kjeller. Du kan gjøre det nå eller dagen før 22.november.

Røyk i huset

Om du opplever at det kommer røyk inn i huset kan dette enten være fordi det er ikke vann i slukene eller avløpsrøret i huset ikke er tett. Det er ikke til hensikt å fylle rom med røyk i boligen. Dersom det skjer selv om man har fylt på vann i slukene, kan det tilsi at det er utettheter i avløpsnettet til huset.   
 
Dersom det skulle komme røyk i et rom, åpne vindu, la det lufte og meld i fra om dette til en av observatørene i gaten.

Hva skjer i etterkant av testen? 

Dersom det blir oppdaget kilder til fremmedvann skal kommunen vurdere tiltak som skal bli gjennomført. Oppdager vi feil på ditt private rørnett vil du få beskjed om dette i etterkant og du blir bedt om å utbedre feilen.  

Hva er fremmedvann? 

Fremmedvann er regnvann som trenger inn i avløpssystemet. Kilder kan være for eksempel feilkoblet takrenner, innlekkasje og utettheter. Regnvann har ikke noe rensebehov og dersom det sendes i avløpsnettet tar fremmedvannet av kapasiteten til renseanlegget, noe som blir forsterket med klimaendringer og økt nedbør.  

Er røyken farlig? 

Røyktesting er ufarlig. Det er samme røyken som benyttes til røykeffekter i diskoteker, teater og film, og er produsert av høykvalitets næringsmiddel glykoler. Røyken setter ikke lukt eller flekker og forsvinner raskt av seg selv, men man kan også lufte ved å åpne vinduer dersom man opplever mye røyk.

Hvorfor gjør Asker kommune dette? 

Asker kommune har utfordringer med store fremmedvannsmengder på avløpsnettet. Kommunen jobber kontinuerlig for å redusere mengden fremmedvann gjennom å avdekke potensielle kilder.  

Hvordan foregår testing? 

Testen utføres gate for gate i korte strekninger. Under gjennomføring av testen stiller Asker kommune med observatører ute i gaten som er tilgjengelige ved behov for bistand. Kommuneoverlegen, hjemmetjenesten og brannvesenet er informert om testen. 

Testen gjøres ved av vi blåser Trainer® røyk inn på det kommunale avløpsnettet, røyken vil da komme opp av eventuelle feilkoblinger og utettheter på avløpsnettet. Dette kommer som en grå/hvit «tåkedis» opp av kildene.  

Hvorfor tester vi med røyk (røyktesting)? 

Røyktesting er en etablert metode for å avdekke kilder til fremmedvann som benyttes verden rundt. Metoden er særlig effektiv for å kontrollere et større område på kort tid.