Rapport om sjøbunnen i indre Oslofjord

Det er gjennomført en risikovurdering av sjøbunnen i Indre Oslofjord. Her kan du lese oppsummeringen.

Prøvetaking av sedimenter fra NGIs feltbåt F/F Kolstad.
Foto: Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord

Prøver tatt av sjøbunnen fra Drøbaksundet til innerst i Bunnefjorden viser at Oslofjorden er forurenset. Mengden miljøgifter er likevel langt unna det som er farlig, og det er ingen fare forbundet med å bade i sjøen.

Norges Geotekniske Institutt (NGI) har, på oppdrag fra Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord, utført prøvene. Med bakgrunn i funnene har de foreslått tiltak for å bedre forholdene på sjøbunnen og begrense forurensing til sjø.

Se Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord sin oppsummering av rapporten og anbefalingene (PDF).

For mer informasjon om risikovurderingen, ta kontakt med Gøril Aasen Slinde ved NGI på e-post