Si din mening om temaplan for vann og vannmiljø

Temaplan for vann og vannmiljø er på høring frem til 28. november. Du kan nå gi din tilbakemelding på det foreslåtte langsiktige arbeidet innenfor vann- og avløpssektoren i Asker kommune.

Ulvenvannet i Asker
Foto: Asker kommune

Temaplanen for vann og vannmiljø er et strategisk dokument som legger føringer for langtidsplanlegging innenfor vann, avløp, vannmiljø og overvann. Planen har et 12-års perspektiv.

Gi dine innspill

Innbyggere og interessegrupper har nå mulighet til å si sin mening og gi innspill til temaplan for vann og vannmiljø:

Gi innspill til temaplanen

Innspillene kan også sendes skriftlig til Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken eller med e-post til

Merk innspillene med "Innspill temaplan for vann og vannmiljø".

Frist for innspill er søndag 28. november 2021.

Temaplan for vann og vannmiljø

Les mer om bakgrunn og temaene som utredes i temaplan for vann og vannmiljø.