Status for vannforsyningen i Asker

Det er foreløpig ingen grunn til bekymring rundt vannforsyningen i Asker. Vi har god tilgang på vann, men vi oppfordrer alle til å bruke vann med sunn fornuft og ikke unødig.

Sandungen sør i Asker
Sandungen er drikkevannskilde for befolkningen i sørlige del av Asker.

Den kommunale vannforsyningen i Asker er lite sårbar for tørke og lav vanntilførsel fordi vi har god tilgang til vannkilder med mye vann.

Samtidig er det ikke så mye vann i vannkildene som det pleier å være på denne tiden av året, og det vil ikke endre seg før det eventuelt kommer nedbør.  

Slik kan du spare på vannet

Selv om det ikke er umiddelbar fare for vannmangel, bør du likevel spare på vannet:

 • Ta kortere dusjer, unngå å bruke badekar. Da sparer du både strøm og vann.
 • Sett på vaskemaskinen og oppvaskmaskinen kun når de er helt fulle. 
 • Sørg for at du ikke har lekkasjer innendørs (dryppende kraner, rennende toaletter og lignende).
 • Skru av vannet mens du pusser tennene.
 • Utfør egenkontroll for lekkasjer. Sjekk vannmåleren din når du vet det ikke blir brukt vann. Endrer tallet seg kan det være et signal på at vann renner et eller annet sted.
 • Ikke tøm vann i vasken, bruk det til vanning.

Det er ingen grunn til å spare på vannet du skal drikke. Nyt det gode kranvannet! 

Datovanning i Asker hele året

For at alle innbyggere i kommunen skal ha godt og nok vann har vi innført datovanning i Asker. Restriksjonene knyttet til hagevanning gjelder hele døgnet og hele året. Les mer om datovanning.

Å spare på vannet er bra for miljøet og lommeboka

Det er mange gode grunner til å spare på vannet:

 • Det gir en stor miljøgevinst å spare der man kan.
 • Det ligger mye arbeid bak vannet som kommer ut av krana. 
 • Produksjon av rent vann krever bruk av kjemikalier, strøm og energi.
 • Å frakte vannet hjem til deg er energikrevende.
 • Mye av vannet vi bruker er oppvarmet. Sparer du på varmtvannet, vil du også spare på strømregningen.

Les mer om hva som inngår i gebyret for vann.

Tre vannverk forsyner Askers befolkning

Asker kommune får vann fra tre ulike vannverk. Asker og Bærum vannverk IKS og Glitrevannverket IKS forsyner til sammen ca. 91 prosent av innbyggerne, mens Sandungen vannverk, som eies og driftes av Asker kommune, står for ca. seks prosent av vannforsyningen i kommunen.

De resterende tre prosentene får vann fra private vannverk. Tofte og Filtvet vannverk er det største vannverket som forsyner flesteparten av disse abonnentene. 

Les mer om drikkevannskvaliteten i Asker.