Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Spyling av hovedvannledningen i Åros

14.-16. juni rengjør Asker kommune hovedvannledningsnettet i Åros. Arbeidet blir utført på nattestid og medfører at vannet i enkelte områder blir stengt.

spyling av vannledningsnett
Foto: Asker kommune

Hvorfor spyles det?

Spyling eller rengjøring av det kommunale vannledningsnettet blir utført med jevne mellomrom for å sikre jevn og god vannkvalitet til husstandene i kommunen. 

Hva må du gjøre?

Etter at vannet har vært stengt, kan det være misfarget. Det er som regel ikke farlig å drikke eller bruke vannet i matlaging, men vi anbefaler likevel at det får et raskt oppkok. Se film om kokeanbefaling.

Berørte husstander blir varslet om spylingen på sms, og blir bedt om å følge anbefalingene som gis der.

Les mer om spyling av vannledninger og hva du kan gjøre i forkant av at vannet ditt må stenges.

Området som er berørt av spylingen

Her er et kartutsnitt over området som er berørt av vannspylingen:

Illustrasjonskart