Høring dammer i Asker

Kartlegging av Askers dammer, problemstillinger rundt damforvaltning og forslag til hvordan god forvaltning kan sikres er nå ute på høring. Frist for innspill er 31. desember 2018.

Hagevanning

For å kunne skaffe alle brukere tilstrekkelig vannforsyning og vanntrykk til enhver tid er det innført datovanning i Asker kommune. Vanningsrestriksjonene gjelder hele døgnet og hele året.