Hagevanning

For å kunne skaffe alle brukere tilstrekkelig vannforsyning og vanntrykk til enhver tid er det innført datovanning i Asker kommune. Vanningsrestriksjonene gjelder hele døgnet og hele året.

Endring av vanntrykk

Vannforsyningen i Asker er delt i flere trykksoner. Ved å optimalisere trykket på vannforsyningen i kommunen slik at alle får et riktig trykk, bidrar dette til å redusere vannlekkasjer på de kommunale og private vannledningene.