Vannmåleravlesning

Det er tid for å lese av vannmåleren. Dette kan gjøres fra nett, med telefon eller ved å sende inn målerkortet du har fått tilsendt.