Mattilsynet fraråder mot å spise visse typer fisk fra Tyrifjorden. Årsaken er lokal forurensning av miljøgiften PFOS. Drikkevannet er trygt.

Asker henter vann fra Holsfjorden som er en del av Tyrifjorden.

- Det er trygt å drikke vannet, sier kommuneoverlege Meera Grepp, og viser til en tidligere vurdering fra Folkehelseinstituttet som viser at vannet hadde så lave nivåer at det ikke vil medføre helserisiko å drikke det.