Asker kommune har satt opp drikkevannsfontener på Bakerløkka og på torget i Asker sentrum.

Vi ønsker å gi innbyggerne økt tilgang på kommunalt drikkevann på offentlige plasser og i friluftsområder.

I tillegg til drikkevannsfontenene som kom opp høsten 2018 i Asker sentrum ble det sommer 2018 satt opp tilsvarende drikkevannsfontene ved Holmenskjæret, som er blitt godt tatt imot av de som har benytter badestranden.

ordfører fyller drikkevann
Ordfører Lene Conradi fylte den første vannflasken med rent drikkevann fra en av de nye drikkefontenene i Asker sentrum.

Innbyggere og besøkende i Asker kan nå prøve ut prototypene

I motsetning til ordinære drikkefontener er disse fontenene designet for å fylle opp vannflasken du har med deg.

Drikkefontenene er designet og utviklet av Sildr AS i samarbeid med studenter ved NMBU på Ås, og er et pilotprosjekt med Asker kommune.

Nå starter uttesting av de tre drikkefontenene. Dette er et spennende konsept og vi håper på god respons og et vellykket resultat, slik at drikkefontener kan etableres flere steder i kommunen.

- Ved å tilbakeføre drikkefontene i byrommene tilrettelegger vi for gratis å kunne fylle opp medbragt drikkeflaske og en bevisstgjøring av muligheten til å kunne gjøre det, sier prosjektleder Per Øystein Funderud i Asker kommune.

- Drikkeflaske er blitt en helt naturlig del av ethvert kontorlandskap og klasserom, mens muligheten for å fylle vann har forsvunnet i det offentlige rom. På samme måte som det finnes offentlige parker, benker, toaletter og bysykler, -bør det naturligvis også finnes drikkefontener,  sier grunder Henrik Prestmo i Sildr.

En ny måte å tenke drikkefontene på

Sildr ble startet som et initiativ for å motivere folk til å fylle opp vannflasken sin fremfor å kjøpe en ny.

- Dette er et innovasjonsprosjekt som knytter sammen flere elementer til en helhetlig tjeneste med en overordnet målsetting om å tilby rent drikkevann på en bærekraftig måte, uttaler utvikler bak drikkefontenene i Sildr Henrik Prestmo.

Ved å satse på et utradisjonelt design på utsiden og moderne sensor- og kommunikasjonsteknologi på innsiden, kan drikkefontenene levere kontinuerlig statistikk på volum som er blitt fylt og vanntemperatur og de kan fjernstyres hvis vi ser det er behov for å justere vanntemperaturen eller stenge fontenene.