Det er datovanning hele året i Asker, men husk også at det er både vanngebyr og kloakkgebyr på alt forbruk av vann (også hagevanning) for husholdninger som har egen vannmåler: 

  Pris inkludert merverdiavgift
Vann per m3 kr 19,04
Avløp per m3 kr 22,91

Vannmåler må installeres i alle nye bygg, bygninger der det gjøres påbygg og ved forandring av sanitære installasjoner innvendig eller utvendig. Alle andre abonnenter kan montere vannmåler frivillig. 

Dersom du ikke har installert vannmåler betaler du for vann og kloakk (vannavgift) ut fra et stipulert forbruk. Dette beregnes ut fra størrelsen på huset ditt.