Avløpsledningen langs Undelstadbekken er en stor og viktig avløpsledning i Asker. På grunn av høy alder på avløpsledningen lekker det inn og ut av denne ledningen. Vi utfører derfor nå rørfornying, som i praksis vil si at vi støper et nytt rør inn i den gamle ledningen. Dette tiltaket skal føre til at ledningen blir tett.

Arbeidet påvirker ikke drikkevannet

Tiltaket gjøres helt uavhengig av drikkevannsnettet. Arbeidet utføres med et minimum av oppgraving, siden rørene i stedet for å skiftes ut får støpt inn et nytt rør. Arbeidet og eventuelt uhell og utslipp av kloakk kan ikke påvirke drikkevannskvaliteten.

Område som blir berørt

Avløpsledningen som skal rehabiliteres går fra tennisbanen ved Undelstadveien 1 til en pumpestasjon i nærheten av krysset Hagaveien/Undelstadveien. Avløpsledningen går i hovedsak langs Undelstadbekken.

Bilde av kartutsnitt.

Slik kan husstander i området bli berørt

Det vil til tider være en del aktivitet i de ulike hagene i området, da avløpsledningen som skal rehabiliteres har generelt utfordrende tilkomst. Det vil være mest aktivitet i de blå rektanglene på kartet.

For å sikre drift på avløpsledningen under rehabiliteringsperioden etableres det en midlertidig overpumping av ledningstraseen på overflaten. Det vil derfor ligge en del slanger på overflaten av terrenget, også gjennom enkelte hager.

 • Støy: I tillegg må vi pumpe/ha kontroll på en del tilkoblinger til hovedledningen, markert med rødt på kartet. Her vil det ved behov stå en pumpe og et aggregat som vil avgi noe støy. Dette er for å sikre at avløpet kan brukes som vanlig under våre arbeider.

  Vi rehabiliterer avløpsledningen ved at vi fører en strømpe inn i eksisterende rør og herder den med varmt vann (ca. 80 grader) ved hjelp av en steamkjele. Antatt støynivå er ca. 60-65 db målt på utsiden av container/lastbil.

  I perioder vil det være nødvendig med døgndrift på anlegget. Antatt tidsperiode for døgndrift er fra 27/2 til 15/3. Vi gjør det vi kan for å vise hensyn om natten med tanke på støy, men det er flere arbeidsprosesser som ikke kan utsettes.

 • Lukt: I enkelte tilfeller kan lukt av styren komme inn i boliger gjennom sprukne rør, defekt stikkledninger, åpne vinduer og ventilasjon. Kjemikalielukten er karakteristisk og kan kjennes selv i veldig små konsentrasjoner. Konsentrasjonene vi bruker i vårt arbeid er ikke helsefarlige eller skadelige, men kan i noen tilfeller virke irriterende på slimhinner. For å unngå lukt i boligen din kan du sørge for at sluk/vannlåser er fylt med vann, og at stakeluker og eventuelle åpne avløpsrør er tettet.
 • Fremkommelighet: Hagakollveien vil i kortere perioder kunne bli sperret for gjennomkjøring.

Arbeidene er godkjent av kommuneoverlege. Vi gjør det vi kan for å stille opp maskiner og utstyr på en sånn måte at det blir minst mulig sjenanse i området

Det kan være forhold som gjør at vi må utføre spesielle tiltak for enkelte boenheter, disse vil bli kontaktet.

Nøkkelinformasjon

 • Oppdragsgiver: Asker kommune, Kommunalteknisk avdeling
 • Utfører: Olimb Rørfornying AS. Kontaktpersoner på stedet: Ari Gudmundsson telefon 473 72 148, Per Borge telefon 992 85 580. Øvrige kontaktpersoner: Jesper Langbraaten (anleggsleder) telefon 991 50 259 jesper.langbraaten@olimb.no, Bjørn Marthisen (prosjektleder) telefon 413 34 303 bjorn.mathisen@olimb.no
 • Prosjektperiode 2019: uke 9, 10 og 11
 • Tidsperiode med økt støy: 27.02 - 15.03.2019