Vi tar ukentlige prøver mange steder på vannforsyningsnettet. I tillegg tar vi ukentlige prøver fra det viktigste drikkevannsbassenget vårt i Asker. De andre drikkevannsbassengene i Asker tas det prøver fra hver måned.