En orientering om arbeidet i Solveien på Mellom-Nes

I uke 45 starter arbeidet med utbedringen av overvannsanlegget i Solveien på Mellom-Nes i Asker nord. Du kan følge nytt i prosjektet på denne siden.

Et overvannsanlegg skal håndtere vannet som renner av på jordoverflaten som følge av regn og smeltevann, og sørge for at det ikke blir oversvømmelse eller flom på private eiendommer eller på offentlige steder.

Dagens system i Solveien er ikke rigget for å håndtere forventede klimaendringer med mer intens og kortvarig nedbør. Derfor skal det blant annet graves ut tre kummer langs Solveien og på plassen ved «lille Hawaii».

Slik blir du påvirket av arbeidet

For å kunne utføre arbeidet blir det nødvendig å stenge av Solveien på enkelte steder. Det vil blant annet medføre omkjøring via Breivikveien, som blir skiltet.

Det vil også bli nødvendig å stenge vannet i perioder. Husstander som blir berørt vil da bli varslet i forkant på sms.

Se kart over området som blir berørt av arbeidet (klikk på bildet for bedre visning):

Kart som viser overvann i Solliveien.

Hvor lenge skal arbeidet pågå?

Arbeidet starter opp i uke 45, og er planlagt ferdigstilt i løpet av vinteren.

Det er hensiktsmessig å gjennomføre arbeidet på denne tiden av året, da omfanget av ulemper vil være større i vår/sommer-halvåret på grunn av områdets nærhet til sjøen.

Ta kontakt med oss

Det er Hagen Maskin AS, på vegne av Asker kommune ved virksomhet Vann og vannmiljø, som skal utføre arbeidet.

Har du spørsmål eller behov for mer informasjon om prosjektet, ta kontakt med Asker kommune på telefon 66 70 00 00 eller seniorplanlegger Marius Gulbrandsen, e-post:

Les mer om overvann, få tips og råd og svar på spørsmål.