Plastfanger i Askerelva

Asker er første kommune som tester ny plastfanger. Den skal fange opp søppel før det havner i Oslofjorden.

Plastfangeren i Askerelva
Her er en fornøyd varaordfører ved Askerelva fredag 3. juli, sammen med Ernes Cereku (24), som har tegnet og prosjektert plastfangeren.

Prosjektet er et pilotsamarbeid mellom Asker kommune og Norsk Gjenvinning, og skal bidra til å minimere plast i havet og fange opp søppel. Plastfangeren ble synlig i Askerelva fra 3. juli 2020, og vil i tiden fremover fortelle oss mer om hvor effektiv løsningen er for å redusere mengden avfall som havner i sjøen. 

Asker kommune ønsker å være en foregangskommune når det kommer til å redusere forsøpling og plast i naturen.

Plastfanger.jpg
Her er den ene plastfangeren før den ble satt ut i Askerelva. Carla Kimmels - de Jong, leder for prosjektet i Asker kommune, passer på at alt går riktig for seg.

- Dette er en milepæl for Asker. Som første kommune til å teste plastfangeren, er vi stolte av å kunne bidra til mer kunnskap om hvordan vi kan redusere forsøpling av havet, sier varaordfører Monica Vee Bratlie.

- Plastfangeren er en særlig spennende installasjon og et flott tiltak på veien for å nå FN’s bærekraftmål om å skape bærekraftige byer og samfunn, i tillegg til å stoppe klimaendringene, legger varaordføreren til.

Underveis i prosjektet vil Norsk Gjenvinning gjennomføre plukkanalyser for å se hva avfallet består av, som igjen kan si noe om hvor det kommer fra. Kunnskapen som høstes herfra kan bidra til igangsetting av nye initiativ for å hindre at søppel havner i elvene.

- Et stort ansvar

Avfall som kastes på bakken eller blir tatt med av vinden føres med regn og overvann til bekker og elver, og ender til slutt i fjorden. Asker kommune har Oslofjordens lengste kystlinje, og er et av de mest folkerike områdene i landet. Det fører med seg et stort ansvar.

- Vi har et stort samfunnsansvar når det gjelder å redusere forsøpling og plast i naturen, og ikke minst for å ta vare på sjøen og strendene våre. Dette er et spennende og viktig pilotprosjekt å være med på, som vil gi oss nyttig læring underveis, sier Carla Kimmels - de Jong, leder for prosjektet i Asker kommune.

De Jong legger til:

– Vi har søkt og fått tilskudd fra Miljødirektoratet. Uten støtten herfra ville prosjektet blitt vanskelig å gjennomføre for oss.

Inspirasjon fra Australia

Plastfangeren er inspirert av en løsning som har blitt brukt i en by i Australia, med gode resultater. Plastfangeren er tegnet og prosjektert av Ernes Cereku (24), en ung, albansk student ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU. Han jobber hos Norsk Gjenvinning ved siden av studier.

De løsningene som fantes på markedet dekket ikke alle behovene som Norsk Gjenvinning mente var nødvendig.

– Plastfangeren er utarbeidet med tanke på bærekraft i alle ledd, og er laget av gjenbrukt betong og metall og nettet er laget av gjenvunnet plast. Dermed er prosjektet bærekraftig i alle ledd og et perfekt eksempel på trippel bunnlinje, sier kommunikasjonssjef i Norsk Gjenvinning, Bim Cornelia Kase.

Sammen med Norsk Gjenvinning kan Asker kommune få renere elver, og i fellesskap bidra til en renere Oslofjord.

Ta kontakt for mer informasjon:

Carla Kimmels - de Jong

Prosjektleder, Vann og vannmiljø
Mob: 906 24 683