Slik kan du unngå frosne vannrør

Frosne vannrør kan bli en kostbar affære og i verste fall føre til store vannskader. Du kan risikere reduksjon i forsikringsutbetalingen for vannskader som skyldes mangel på oppvarming.

Vannrørene kan fryse når det er kaldt

Stikkledninger er huseiers ansvar

Som boligeier har du ansvaret for rørene i boligen og stikkledningene (vann- og avløpsrør) på utsiden, fram til og med stedet de er påkoblet kommunal hovedledning.

Opplever du at vannrørene er frosset/skadet, ta kontakt med rørlegger.

Slik tar du vare på rørene i kulda

Her er noen tips til forhåndsregler du kan ta for å minimere risikoen for at rørene fryser i kulda:

  • Sørg for at temperaturen i oppholdsrom med vanninstallasjoner holder over 10 grader. I kjellere med vannrør bør ikke temperaturen være lavere enn 5 grader.
  • Unngå å plassere vannrør kaldt, for eksempel i kald kjeller, mot yttervegg, kalde gulv eller tak/loft. Vannrør trenger god isolering.
  • Lukk vinduer og ventiler i nærheten av vannrør, for å unngå kald trekk.
  • Skal du være borte lenge, bør hovedkrana stenges.
  • Tøm og steng vannet i utekran før frosten setter inn på høst/vinter.
  • Dersom du reiser bort over lengre tid, bør du la noen se etter huset mens du er borte.
  • I fritidsboliger som står tomme, og bygninger som er fraflyttet, bør rørene tømmes og stoppekranen være avstengt før vinteren. Hell frostvæske i vannlås og toalettskål, slå av og tøm eventuell vannpumpe og vannbereder.

Flere råd finner du i veilederen til Sintef (PDF).

Kilder: Sintef og KLP.