Stor skogbrannfare

All bruk av ild i skog og mark, inkludert på tilrettelagte grill- og bålplasser, er å anse som uaktsomt.

Opptrer du uaktsomt kan du straffes med bot. 

Les mer på brannvesenets nettsider.

Rensing av hovedvannledning

Vi renser hovedvannledningsnettet i området Bødalen-Østskogen-Slemmestad i ukene 38-41.

Spyling av vannrør

I ukene 38-41 skal Asker kommune rense hovedvannledningsnettet i området Bødalen-Østskogen-Slemmestad. I denne perioden kan innbyggerne oppleve at vann uteblir og at det i perioder kan være misfarget.

Årsaken til arbeidet er at beboerne i perioder opplever at vannet har vært misfarget. Tiltaket er et ledd i å stadig forbedre drikkevannskvaliteten for innbyggerne i dette området.

Berørte innbyggere vil få informasjon på sms om arbeidet og hva de skal gjøre.

Sms-varslingen kan også følges på www.asker.kommune.no.