Asker kommune gjennomfører i sommerhalvåret spyling av hovedvannledningsnettet.

Spyling av vannledningene gjennomføres for å ivareta en god vannkvalitet i Asker kommune, og blir gjennomført rutinemessig i alle områder. Spylingen vil bli gjennomført både på natt- og på dagtid.

Spylingen kan gi litt brunt vann. Det er ikke farlig å drikke det eller bruke det i matlaging.

Vanligvis vil vannet bli klart igjen hvis du lar det renne en stund. Tapp bare kaldt vann, slik at det ikke kommer brunt vann i varmtvannstanken. Dersom det fremdeles er brunt vann etter å ha tappet kaldt vann i flere timer, kontakt Kommunalteknisk avdeling.

Utsett vask av lyst tøy til vannet er klart igjen. Hvis du får brunfarge på klesvasken, hold tøyet vått til vannet er klart og vask på nytt.