Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Badevannprøvene er fine

Analyseresultatene fra vannprøver tatt i forbindelse med utslipp sist uke viser at badevannet er friskmeldt.

Holmenskjæret

I forbindelse med strømstansen i trafostasjon ved Vestfjorden Avløpsselskap (Veas) som medførte kloakkutslipp i Oslofjorden sist uke, ble det tatt vannprøver.

Resultatene av vannprøvene viser at vannverdiene er gode. Det er altså ingen grunn til å være bekymret for kvaliteten på badevannet i området Asker nord.