Husk ny utslippstillatelse hvis du har septiktank og skal bygge!

Har du bolig eller fritidsbebyggelse hvor ikke muligheten for tilknytning til offentlig kloakk er tilstede, må du søke om ny utslippstillatelse dersom du skal bygge om eller bygge ut eksisterende boligmasse. Søknadsskjema utslippstillatelse.

Det gis ikke utslippstillatelse for nye boliger.

For landbrukseiendommer er det egne regler. Kontakt Kommunalteknisk avdeling for nærmere informasjon.