For eiendommer med fast bosetting og med toalett tilknyttet slamavskiller, tømmes slamavskilleren en gang per år. For eiendommer med fast bosetting uten toalett tilknyttet slamavskiller og for fritidsbebyggelse, tømmes slamavskilleren hvert tredje år. Asker kommune har for tiden avtale med Ringerike Septikservice AS for tømming av septik.

Tette oppsamlingstanker tømmes etter behov på abonnentenes anmodning.

Tømming er tvungen og utgifter til tømming av septiktanker faller inn under dine årlige kommunale avgifter. Kommunen er ansvarlig for at tanken din tømmes.

Se forskrift om tømming av slamavskiller

Tilgjengelighet

Abonnenten skal sørge for at anleggene som skal tømmes er lett tilgjengelige for tømming med bil . Overdekking av kumlokk og lignende med snø, is, jord. osv. fjernes av abonnenten før tømming skal utføres.

Behov for ekstra tømming?

Har du behov for ekstra tømming kan du selv kontakte Ringerike Septikservice AS  eller et annet tømmefirma. Ekstratømming faktureres direkte fra tømmefirma til huseier.

Tømming av septik for fritidsbåter

Se oversikt over septikmottak for fritidsbåter