Vann- og avløpsgebyret: Vet du egentlig hva du betaler for?

Se film - få bedre innsikt i hva du betaler for

Synes du at du betaler vel mye for vannet fra krana og for å gå på do? Da er du kanskje ikke er klar over at summene dekker langt mer enn det som kommer fram på fakturaen.

Se filmen og bli klokere på hva som inngår i vann- og avløpsgebyret:

Hva synes du om filmen?

Vann og avløp for 26 kroner døgnet

Vann- og avløpsgebyret er delt i to. Enkelt sagt betaler du for å få vann inn til huset ditt (vannforbruk) og for at det skal renne ut igjen (avløpshåndtering).

I 2019 betalte en gjennomsnittlig norsk husstand 26 kroner dagen for vann- og avløpstjenestene i Norge (Kilde: Norsk Vann 2020).

Dette er vann- og avløpsprosessen, forenklet forklart:

 • Det starter med at vann hentes fra vannkilden.
 • Deretter behandles vannet og renses etter strenge krav i et vannbehandlingsanlegg.
 • Vannet distribueres så ut i vannledningsnettet og hjem til deg.
 • Vannet du bruker ledes bort fra huset via rørene og ved hjelp av pumpestasjoner.
 • Videre blir avløpsvannet grundig renset. Slam blir gjort om til biomateriell.
 • Det rensede vannet blir til slutt ført ut og tilbake til naturen.

Overvåkning, drift og vedlikehold av prosessen skjer 24 timer i døgnet, 365 dager i året.

Få svar på spørsmål om vann og avløp

Har du spørsmål til tekst og innhold på fakturaen? Gjelder det forbruket ditt, utregninger, betalingsmåter eller forklaring av fakturaposter, anbefaler vi at du sjekker oftest stilte spørsmål om kommunale gebyrer.

Det vil spare deg for tid, og kanskje får du også svar på noe du ikke visste at du lurte på?

Vann- og avløpsgebyrene

 • Alle landets kommuner er lovpålagt å levere vann- og avløpstjenester etter selvkostprinsippet. Det betyr at du som bruker tjenestene kun skal betale det drift og vedlikehold av disse tjenestene faktisk koster. Kommunene kan ikke tjene penger/gå i overskudd på vann- og avløpstjenestene.
 • Vann- og avløpstjenestene dekkes kun av gebyrer og er ikke en del av kommunebudsjettet.
 • Vann- og avløpstjenestene er en del av de kommunale gebyrene som justeres årlig og vedtas i kommunestyret i desember året før.
 • Det er Forskrift for vann- og avløpsgebyrer, Asker kommune, Viken som gir føringer for utregning og innbetaling av vann- og avløpstjenestene i vår kommune.
 • Se priser og beregninger for vann og avløp i Asker.

Fakta om vann

 • En gjennomsnittlig norsk husstand betalte i 2019 i sum 9579 kr (inkl. merverdiavgift) for vann- og avløpstjenestene, dvs. 26 kr dagen per husstand.
 • Drikkevann i springen koster ca. 2 øre per liter. Vann på flaske koster 1.000 ganger mer per liter.
 • Hver dag bruker hver person i Norge ca. 140 liter* kranvann. Rundt 10 liter går til drikke og matlaging. Resten går til for eksempel renhold, hygiene, klesvask og toalettspyling. (* Basert på målinger i husholdninger med vannmåler installert.)
 • 90 prosent av vannforsyningen kommer fra vannkilder på overflaten, som innsjøer, tjern og elver, mens 10 prosent kommer fra grunnvannskilder.
 • 1.900 vannverk forsyner 90 prosent av befolkningen med vann. De resterende 10 prosent har egen brønn eller mindre fellesanlegg.
 • 43 prosent av vannproduksjonen fra kommunale vannverk går til husholdningene, 2 prosent går til fritidsboliger, 24 prosent går til næringsliv, mens 31 prosent går tapt som lekkasjer fra vannrørene.

Kilde: Norsk Vann, Om bransjen 2020.