Gebyr ved stenging av vann

Stenging av vann på kommunal vannledning kan være nødvendig for å få utført arbeid på et privat ledningsnett. Fra 1. januar 2021 er det innført gebyr for stenging av vann i Asker kommune.

Stenging av vann, også kalt vannavslag, medfører at eiendommer (både boliger og næringsbygg) kan bli uten vann mens arbeidet pågår. For eksempel at vanntilførselen er borte og toalett ikke kan benyttes.

Gebyr for vannavslag

I de tilfeller der vannet må stenges for å få utført nødvendig byggearbeid, må ansvarlig utbygger (utførende entreprenør eller rørleggerforetak) søke om dette.

Fra 1.1.2021 har kommunestyret vedtatt at vannavslag skal faktureres. Det er foretaket som har søkt om vannavslaget som vil motta faktura fra kommunen.

Priser for vannavslag

  • Planlagt vannavslag klokka 07:00-21:00:
    12.402 kroner (15.503 inkludert mva).

  • Planlagt vannavslag klokka 21:00-07:00:
    17.015 kroner (21.269 inkludert mva).

Se priser og beregninger for vann og avløp.

Søke om vannavslag

Det er utførende entreprenør eller rørleggerforetak som kan søke om stenging av kommunal vannledning i forbindelse med arbeid på private anlegg.

Søknaden blir behandlet i kommunen og det legges en plan for varsling av berørte husstander via SMS, talemelding og informasjon på nettsider.

Søknadsskjema vannavslag

Anbefaling om koking av vann

Når vannet er tilbake kan det løsne belegg og rust fra rørveggen. Det kan forårsake misfarget vann og partikler i kranen hos de berørte innbyggerne.

Et stabilt vanntrykk er den beste beskyttelsen mot mulig forurensning av drikkevannet. Når trykket fjernes, bortfaller denne beskyttelsen.

Vi anbefaler derfor at berørte husstander koker vann til mat og drikke første døgnet etter at vannet har vært stengt av.

Les mer og se film om kokeanbefaling.