Planer for vann og avløp

Inntil nye planer er vedtatt for Asker kommune, er det fremdeles eksisterende planer for de tre tidligere kommunene som gjelder.

Gutt som drikker av et vannglass

Her finner du hovedplanene for vann og avløp:

Temaplan for vann og vannmiljø skal erstatte tidligere hovedplaner i gamle Røyken og Hurum kommuner samt kommunedelplan vann i gamle Asker kommune.