Spyling av vannledninger kan gi brunt vann

Asker kommune gjennomfører i sommerhalvåret spyling av hovedvannledningsnettet.

Før vannet stenges

Vi varsler deg på telefon før vi stenger vannet.  Sjekk om du er registrert med riktig telefonnummer.

Det er lurt å fylle drikkevann på flasker eller i bøtter på forhånd.

Når vannet er stengt

Hold vannkranene stengt mens vannet er borte. 

Etter at vannet er tilbake

Etter at vannet har vært stengt, kan det være brunt. Det er ikke farlig å drikke det eller bruke det i matlaging.

Vanligvis vil vannet bli klart igjen hvis du lar det renne en stund. Tapp bare kaldt vann, slik at det ikke kommer brunt vann i varmtvannstanken. Dersom det fremdeles er brunt vann etter å ha tappet kaldt vann i flere timer, kontakt Kommunalteknisk avdeling.

Utsett vask av lyst tøy til vannet er klart igjen. Hvis du får brunfarge på klesvasken, hold tøyet vått til vannet er klart og vask på nytt.

Dette har du krav på når vannet er stengt

  • Hvis du er uten vann i springen mer enn 6 timer i arbeidstiden, har du krav på å få vann fritt tilkjørt.  Ta kontakt med kommunalteknisk avdeling.
  • Er du uten vann i mer enn 24 timer, skal du få et prisavslag på 250 kroner. Dette må meldes innen en uke. Beløpet vil bli utbetalt innen 3 uker etter at vi har mottatt din reklamasjon.
  • Hvis det oppstår feil på kommunens vann- og avløpsanlegg som medfører skade på din eiendom, er du som hovedregel berettiget erstatning.