Vannforsyningen i Asker er delt i flere trykksoner. Ved å optimalisere trykket på vannforsyningen i kommunen slik at alle får et riktig trykk, bidrar dette til å redusere vannlekkasjer på de kommunale og private vannledningene.

Endring av vanntrykk i Asker

Asker kommune gjennomfører et omfattende arbeid for å redusere vannlekkasjer i hele kommunen. Et av tiltakene er å justere vanntrykket.

Vi vil senke trykket i områder som har for høyt trykk. Slik reduserer vi vannlekkasjer og forlenger levetiden til vannledningsnettet og dermed kostnadene forbundet med produksjon av rent drikkevann.

Samtidig øker vi trykket i høytliggende områder som har lavt vanntrykk.

Vi senker vanntrykket i områdene Solvang, Føyka og Hagaløkka

Trykket senkes i oktober 2018. Før trykket blir endret vil du få varsel fra oss.

I dette området er det flere boliger som har et uhensiktsmessig høyt trykk. Vi vil derfor redusere trykket for endel boliger.

Kartet nedenfor viser hvilket område som blir berørt. For å finne ut om din bolig får redusert vanntrykk eller ikke, klikk på kartet nedenfor. Du vil deretter komme til et interaktivt kart, hvor du kan zoome deg inn på egen bolig for å se om du blir berørt av trykkendringen.

Du finner mer informasjon om vanntrykk nedenfor bildet.

Områdekart
Det rosa feltet viser området som berøres av trykksenking. Klikk på kartet for å komme til eget kart hvor du kan zoome deg inn på egen bolig.

 

Hva betyr trykksenking for deg som innbygger

Trolig vil du ikke merke noe til trykksenkningen, og alt vil fungere som før. Du vil fremdeles få nok vann, men med lavere trykk. Vannkvaliteten vil fortsatt være av samme gode kvalitet.

Har du spørsmål, kan du ta kontakt med Kommunalteknisk avdeling.

Hvis du får mindre vann i kranen

Hvis du får vesentlig mindre vann ut av kranen etter vi har senket trykket, kan det skyldes gjengroing eller lekkasje på din private vannledning.

Det er du som grunneier som har ansvaret for vannledningen som går fra kommunens vannhovedledning og inn til eiendommen din.

Brannvannsdekning

Brannvesenet vil kunne hente ut samme mengde vann som før, bare med et lavere trykk.

Hvis du har privat sprinkleranlegg

Vi har sikret at det er tilstrekkelig vannmengde for sprinkleranleggene, men i noen tilfeller kan endret vanntrykk gjøre det nødvendig med tiltak på sprinkleranleggene for at de skal fungere som planlagt. Dette er du som eier ansvarlig for.