Dette må du vite når du er tilkoblet, eller skal koble deg til vann- og avløpsledninger.

Ledningstyper og ansvarsforhold

Hovedledningene ligger som regel i offentlig vei og har store dimensjoner, fra 150 mm og oppover. Kommunen har ansvaret for drift og vedlikehold av hovedledningene.

Fellesledninger og stikkledninger er private ledninger som går fra hovedledningene og inn til en eller flere eiendommer. Grunneieren har ansvaret for vedlikehold og utskifting av fellesledningene og stikkledningene.

Må du gå over annen eiers grunn for å koble deg til hovedledning?

Slik gjør du:

  1. Du og grunneieren(e) må fylle ut og undertegne en erklæring. Her er mal for en slik erklæring (.doc). 
  2. Erklæringen sender du til Kartverket, 3507 Hønefoss, der den blir tinglyst. 

Skal du koble deg til andre private ledninger?

Slik gjør du:

  1. Lag en skriftlig avtale med den som eier ledningen du kobler deg til, som gir deg tillatelse til tilkobling.
  2. Fyll ut og undertegn erklæring om drift og vedlikehold. Last ned mal for en slik erklæring (.doc)
  3. Erklæringen sender du til Kartverket, 3507 Hønefoss, der den blir tinglyst. 
  4. Når tinglysningen er i orden, skal det sendes søknad til kommunen før du starter arbeidet. Denne søknaden må sendes av godkjent entreprenør/rørlegger. Avtalen du lagde med grunneier legges ved søknaden. 

Ledningskart

Ønsker du oversikt over vann- og avløpsledninger på din eiendom, kan du kontakte Kommunalteknisk avdeling.

Tilskudd til rehabilitering

Du kan søke om tilskudd til rehabilitering av private vann- og avløpsledninger, hvis du er tilkoblet offentlig ledningsanlegg. 

Husk:

  • Kommunen må alltid varsles før du setter i gang arbeidet
  • Søknaden om tilskudd sendes etter at rehabiliteringen er utført

Her er retningslinjer og søknadskjema for tilskudd