Krav til vann- og avløpsledninger

Er du tilkoblet vann- og avløpsledninger eller planlegger du å koble deg til? Her får du informasjon om hva du må gjøre.

Ledningstyper og ansvarsforhold

Hovedledningene ligger som regel i offentlig vei og har store dimensjoner, fra 150 mm og oppover. Det er kommunen som har ansvaret for drift og vedlikehold av hovedledningene.

Fellesledninger og stikkledninger er private ledninger som går fra hovedledningene og inn til én eller flere eiendommer.  Det er grunneieren som har ansvaret for vedlikehold og utskifting av fellesledningene og stikkledningene.

Skal du koble deg på kommunalt ledningsnett?

Slik går du frem:

 • Huseier kontakter autorisert rørlegger
 • Rørlegger fyller ut søknad om tilknytning til det kommunalt ledningsnettet. Søknadsskjema om sanitærabonnement finner du her.
 • Ved nybygg skal godkjent sanitærabonnement foreligge før byggingen starter
 • Rørlegger bestilles vannmåler hos kommunen
 • Vannmåler hentes og installeres av autorisert rørlegger
 • Rørlegger sender ferdigmelding med vannmålerens monteringsdato til
 • Huseier betaler tilknytningsavgift, et fast årlig gebyr, samt forbruk av vann og avløp pr. år.

Må du gå over en annen eiers grunn for å koble deg til hovedledning?

Slik gjør du:

 • Du og grunneieren(-e) må fylle ut og undertegne en erklæring (avtale). Her er mal for en slik erklæring (.doc).
 • Send erklæringen til Kartverket, 3507 Hønefoss. Der vil den bli tinglyst (registrert). 

Skal du koble deg til andre private ledninger?

Slik gjør du:

 • Lag en skriftlig avtale med den som eier ledningen du kobler deg til (og som må gi deg tillatelse til tilkobling).
 • Fyll ut og undertegn erklæring om drift og vedlikehold. Last ned mal for en slik erklæring (.doc)
 • Send erklæringen til Kartverket, 3507 Hønefoss. Der vil den bli tinglyst. 

Når tinglysningen er i orden, må det sendes en søknad til kommunen (før du starter arbeidet). Det er godkjent entreprenør/rørlegger som må sende søknaden. Avtalen med grunneier må legges ved.

Ledningskart

Ønsker du oversikt over vann- og avløpsledninger på din eiendom, kan du kontakte Innbyggerservice.