Asker kommune beklager at noen få hus i Hulda Garborgsvei er uten vann i noen timer. Dette skyldes vannlekkasje i forbindelse med rehabilitering av vannledninger i området.

Husene det gjelder har fått varsling via sms. Kommunen jobber med saken og tror vannet er tilbake i løpet av tidlig kveld.

Ved å ringe vakttelefonen 66  90 94 08 kan du få mer informasjon og få tilkjørt vann om du trenger det.