Torsdag 26. mai 2016

I forbindelse med rehabilitering av vannrør, kan dette i perioder gi brunt vann i springen. Det er ikke farlig å drikke vannet. Brunfargen skyldes humus som løsner fra rørvegger. Se våre råd ved stengt og brunt vann.