Vannet i Gartnerveien 7, 9, 11 og 23 stenges fra kl 09.00 - 15.00 onsdag 22. februar, fordi ny vannledning skal kobles på en kum.

Kart Gartnerveien