15. november til 6. desember 2016

Grunnet rehabilitering av vannledninger vil det i perioder kunne være lavt vanntrykk i deler av Ulfs vei og Tords vei. Vannet vil være trygt å drikke.

Vannet vil også i enkelte perioder bli stengt i deler av dette området. De som blir berørt av dette vil bli varslet på telefon/sms i forkant. Sjekk at du står oppført med riktig telefonnummer.