Det har oppstått en akutt lekkasje fredag i nedre Båstad vei. Dette krever umiddelbar utbedring og derfor stenging av vannet i området.

Nedre Båstad