Det skal settes ned en ny brannkum til Jonasmyra, og derfor må vannet stenges mellom klokken 18.00 onsdag 4. juli og fram til klokken 06.00 torsdag morgen.

Kartet nedenfor viser det berørte området.

Kartutsnitt