Torsdag 19. mai 2016 fra klokken 09.00 - 21.00

Vi stenger vannet grunnet rehabilitering av brannkum.