Torsdag 13. september 2018, klokken 09.00 - 21.00

vannet stenges grunnet arbeider på vannledningen.