Gjelder onsdag 16. august fra klokken 09.00 til 21.00.

Stengingen skyldes arbeider på vann- og spillvannsledninger.