Dette gjøres fordi en kum skal rehabiliteres. 

Kartutsnitt