Onsdag 5. juli stenger vi vannet i Nes terrasse fra klokken 09.00 til 18.00.

Dette gjør vi for å få rehabilitert en kum.

Stengt vann i Nes terrasse