Vannet stenges i Røykenveien 352 tirsdag 14. august fra klokken 09.00 til 21.00.Dette gjøres på grunn av at en ny brannkum skal settes ned og kappes inn på kommunal vannledning.

Kartutsnitt