Vannet stenges fra klokken 9.00 - 19.00, fordi det skal settes inn en ventil i en kum, og legges 10-15 meter med vannrør.

Kartet nedenfor viser hvilke boliger som berøres av vannavstengingen.

Kartutsnitt