tirsdag 31. januar 2017, klokken 09.00 - 13.00

Vannet stenges i deler av Nesbruveien grunnet arbeider på vannledningen.