Vannet på Brendsrutoppen stenges 28. juni fra klokken 09.00 til 12.00. Dette gjøres på grunn av at de skal bytte innvendig stoppekran til Brendsrudtoppen 86.

Kartet viser området som blir berørt.

Kart
Boliger som blir berørt av stengt vann 28. juni.